ประเภทของสินค้า

Flexsand เป็นเม็ดยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ มี 6 สี แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน ขาว ดำ

Flexsand เป็นเม็ดยางางสังเคราะห์ มี 7 สี แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน ส้ม ชมพู ม่วง

– เม็ดยางและพื้นเม็ดยาง ผ่านมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ทั้ง 3 ระดับ

– มีบริการน้ำยาเชื่อมคุณภาพสูง จาก บริษัทมิตซุย เคมีคอล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
– สามารถแนะนำสูตรผสม เพื่อผลิตพื้นลู่ลานกีฬาให้ได้ตามมาตรฐาน
– ใช้งานได้สะดวกทั้งภายในและภายนอก

FLEXSAND ได้รับมาตรฐานจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ดังนี้
– แผ่นเม็ดยางสำหรับทำเม็ดยางดำ 1
– คุณสมบัติของแผ่นเม็ดยาง Porperties
– พื้นลู่ลานกรีฑาระดับสากล ตามมาตราฐานการกีฬาสากล ระดับ 1 (สหพันธ์นานาชาติ IAAF)(Level A)
– พื้นลู่ลานกีฬาระดับท้องถิ่น ตามกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ระดับ 2 (Level B)
– พื้นลู่ลานอเนกประสงค์ พื้นทางเดิน พื้นสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ตามกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทยวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ระดับ 3 (Level C)

พื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์เหมาะสำหรับการแข่งขันทุกระดับ ปลอดภัยต่อนักกีฬาในระหว่างการเล่นหรือการแข่งขัน สามารถป้องกันการบาดเจ็บของหัวเข่า เท้า ข้อเท้า ข้อต่อต่างๆ ลดแรงกระแทกจากการวิ่งเร็ว การกระโดด ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ การถลอก การกระแทก จากอุบัติเหตุระหว่างการเล่น หรือการแข่งขัน

ผลงานโครงการบางส่วน

Flexsand