Rubber Parallel bar ราวคู่ขนานฝึกเดินพื้นเม็ดยาง

          เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลอย่างต่อเนื่องทำให้เล็งเห็นว่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ราวคู่ขนาน ฝึกเดินที่มีใช้อยู่ทั่วไป จะใช้เฉพาะสำหรับเดินในอาคาร พื้นเป็นไม้เนื้อแข็ง ผิวเรียบ ลื่น ยังไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องการถนอม สุขภาพข้อเข่าในการใช้งาน การกระตุ้นสัมผัสในการเดิน ความปลอดภัยจากการลื่นหกล้ม และสุขภาพจิตของผู้ฝึกเดินได้  จึงทำให้คิดประดิษฐ์ราวคู่ขนานฝึกเดินพื้นเม็ดยางขึ้น
 
          ราวคู่ขนานฝึกเดินพื้นเม็ดยาง มีลักษณะเป็นราวคู่ขนานที่มีโครงสร้างใช้งานกลางแจ้งได้ พื้นฝึกเดินเป็นพื้นยางที่มีส่วนผสมของเม็ดยางกับสารเชื่อมต่อในอัตราส่วนที่พอเหมาะ ทำให้มีความยืดหยุ่น รับแรงกระแทกได้ดี ช่วยถนอมสุขภาพข้อเข่า ช่วยกระตุ้นสัมผัสกรณีฝึกเดินด้วยเท้าเปล่า และป้องกันการบาดเจ็บ ถลอก จากการหกล้มได้เป็นอย่างดี เพื่อทำให้ผู้ฝึกเดินไม่ว่าจะเป็นเด็ก, ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ สามารถฝึกเดินบนพื้นเม็ดยางได้อย่างปลอดภัย และเป็นผลดีต่อข้อเข่า ข้อเท้ามากยิ่งขึ้น
          ราวคู่ขนานฝึกเดินพื้นเม็ดยางมีความสะดวกในการใช้งาน สามารถเคลื่อนย้าย นำมาวางใช้งานกลางแจ้ง เพื่อให้ผู้ฝึกเดินได้อยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธ์ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิต และกำลังใจอีกด้วย นอกจากนี้ราวคู่ขนานฝึกเดินพื้นเม็ดยางยังทนต่อสภาพอากาศ พื้นผิวแห้ง น้ำไม่ขัง อายุการใช้งานยาวนาน
พื้นทางเดิน ขนาด 80x320x1.5 ซม. (กxยxส)
ราวคู่          ขนาด 70×304 ซม. (กxย)
                  ปรับระดับสูงต่ำได้หลายระดับ
สามารถสั่งผลิตพิเศษ ตามขนาดที่ต้องการได้
Scroll to top