ไม่ว่า… จะเช็ด จะขัด จะเคลือบ เรารับบริการทำความสะอาดกระจก
Glass Renewal Service By : AT IFS

เราเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสารเคลือบกระจกโฟโตคาตาไลติก

เพื่อป้องกันคราบสกปรก, ฝุ่น, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อราดำ, และกลิ่นที่ติดบนกระจก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ในสถานที่พักอาศัย, โรงพยาบาล, โรงแรม, บ้านพักคนชรา, สถานที่พักฟื้นผู้ป่วย,ร้านอาหาร, ตึกสูง, ตึกกระจก, และอื่นๆ

Building Solution