แผ่นปูพื้น Braille Tiles

ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องทุบ ขุดเจาะ รื้อถอนพื้นผิวทางเดินก่อนการติดตั้ง แผ่นปูสามารถยืดหยุ่นโค้งงอแนบสนิทยึดติดพื้นได้ดีเยียม ไม่ลื่นไถล ทนทานต่อการสึกและฉีกขาด เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท มิตซุย เคมิคอลส์ จากประเทศญี่ปุ่น

* เป็น MMA Resin Base (Methyl Methacrylate) ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น สามารถโค้งงอ แนบสนิทไปบนพื้นผิวทางเดิน ติดตั้งง่าย ยึดติดดีเยียม

* ออกแบบตามข้อกำหนดแนวทามงปฏิบัติของ Barrier Free Design สำหรับทางเดินของผู้พิการทางสายตา ผู้ที่มีความบกพร่องในการมองเห็น ในพื้นที่เปิดขนาดใหญ่ ในที่สาธารณะ เช่น สนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ เป็นต้น

แผ่นปูพื้น Braille Tiles มี 3 รูปแบบ

1. รูปแบบที่เป็นแนวเส้นตรง (Guidance Type)

2. รูปแบบที่เป็นจุด (Railway Use Type)

3. รูปแบบที่ใช้กับรถไฟ (Railway Use Type)

ข้อดีของการติดตั้งแผ่นปูพื้น Braille Tiles

1. ติดตั้งง่าย สะดวก รวมเร็ว ไม่ต้องทุบ ขุดเจาะ รื้อถอนพื้นผิวทางเดินก่อนการติดตั้ง

2. แผ่นปูสามารถยืดหยุ่น โค้งงอแนบสนิทยึดติดพื้นทางเดิน ได้ดีเยียม

3. ป้องกันการลื่นไถล

4. ทนทานต่อการสึกและฉีกขาด

1. กำหนดเส้นขอบเขตที่จะปูแผ่นพื้น Braille Tiles โดยการตีเส้นกรอบด้านนอกทั้งหมด

2. ทำความสะอาดพื้นผิวที่กำหนด

3. ติดแผ่นเทปตามแนวกรอบนอกทั้งหมด

4. เทส่วนผสมของกาวผสมเข้าด้วยกัน ผสมให้เข้ากันดี แล้วทาบนพื้นที่ ที่เตรียมไว้

5. ปูแผ่นพื้น Braille Tiles แล้วใช้ลูกกลิ้งบดอัดเพื่อไล่ฟองอากาศ และเทปออก จากนั้นปล่อยให้เช็ตตัวประมาณ 1 ชั่วโมง

Redhill MRT station in Singapore

braille tiles