โรงเรียนอนุบาลคุณไพโรจน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าเรา ให้ทีมงาน FLEXSAND ได้ลงพื้นที่ปูพื้นเม็ดยางสนามเด็กเล็ก เพื่อความสะดวกปลอดภัย ช่วยป้องกันอันตราย เกิดจากการลื่นหกล้ม ของเด็กเด็ก

โรงเรียนอนุบาลคุณไพโรจน์