ขอขอบคุณ คุณบุญชัย เกษมธรรมกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลูบริคัท จำกัด ที่มอบความไว้วางใจในสินค้าของทางบริษัทเรา ได้สั่งซื้อ Flexsaw เพื่อนำไปบริจาคปูพื้นทางเดิน และบริเวณห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (อาคารผู้ป่วยนอก) ทีมงานได้จัดส่ง พร้อมประกอบติดตั้งเรียบร้อย

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน