เกี่ยวกับเรา

          บริษัท เอที เทคโนโลยี คอนซัลแท็นท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนวตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งให้คำปรึกษา บริการออกแบบรับเหมา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาของที่อยู่อาศัย และอาคารต่างๆ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา อาทิเช่น

∴ จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเม็ดยางเอนกประสงค์, เม็ดยางธรรมชาติ เม็ดยางสังเคราะห์ และน้ำยาเชื่อมเม็ดยาง Polyurethane
∴ บริการออกแบบรับเหมาปรับพื้นก่อนสร้างสนามกีฬา ลู่วิ่ง รับเหมางานพื้นสนามกีฬา ลานเอนกประสงค์ ทางเดินพื้นผิวเพื่อความปลอดภัย
∴ บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของที่อยู่อาศัย และอาคารต่างๆด้วยระบบกันซึมคุณภาพสูง ระบบท่อคุณภาพสูง ระบบกำจัดกลิ่น ระบบป้องกันเชื้อรา และระบบเคลือบกระจกทำความสะอาดตัวเอง
∴ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ เครื่องมือแพทย์

          เราพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ คำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้ามาก่อนเสมอ จึงทำให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าตลอดมา

วิสัยทัศน์ (Vision)

we serving innovative solution for healthier, safer and better living
เราให้บริการนวัตกรรมความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พันธกิจ (Mission)

♥ เราจะให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยยึดถึอความปลอดภัยของการใช้งานสินค้าเป็นอันดับแรก
♥ เราจะให้ความสำคัญและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวต่อลูกค้าทุกระดับ
♥ เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุดและบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า
Scroll to top