Rubber Parallel bar

Rubber Parallel bar ราวคู่ขนานฝึกเดินพื้นเม็ดยาง

เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลอย่างต่อเนื่องทำให้เล็งเห็นว่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ราวคู่ขนาน
ฝึกเดินที่มีใช้อยู่ทั่วไป จะใช้เฉพาะสำหรับเดินในอาคาร พื้นเป็นไม้เนื้อแข็ง ผิวเรียบ ลื่น ยังไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องการถนอม
สุขภาพข้อเข่าในการใช้งาน การกระตุ้นสัมผัสในการเดิน ความปลอดภัยจากการลื่นหกล้ม และสุขภาพจิตของผู้ฝึกเดินได้
จึงทำให้คิดประดิษฐ์ราวคู่ขนานฝึกเดินพื้นเม็ดยาง ลักษณะเป็นราวคู่ขนานที่มีโครงสร้างใช้งานกลางแจ้งได้ พื้นฝึกเดินเป็นพื้นยางที่มีส่วนผสมของเม็ดยางกับสารเชื่อมต่อในอัตราส่วนที่พอเหมาะ ทำให้มีความยืดหยุ่น รับแรงกระแทกได้ดี ช่วยถนอมสุขภาพข้อเข่า ช่วยกระตุ้นสัมผัสกรณีฝึกเดินด้วยเท้าเปล่า และป้องกันการบาดเจ็บ ถลอก จากการหกล้มได้เป็นอย่างดี เพื่อทำให้ผู้ฝึกเดินไม่ว่าจะเป็นเด็ก, ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ สามารถฝึกเดินบนพื้นเม็ดยางได้อย่างปลอดภัย และเป็นผลดีต่อข้อเข่า ข้อเท้ามากยิ่งขึ้น
ราวคู่ขนานฝึกเดินพื้นเม็ดยางมีความสะดวกในการใช้งาน สามารถเคลื่อนย้าย นำมาวางใช้งานกลางแจ้ง เพื่อให้ผู้ฝึกเดินได้อยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธ์ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิต และกำลังใจอีกด้วย นอกจากนี้ราวคู่ขนานฝึกเดินพื้นเม็ดยางยังทนต่อสภาพอากาศ พื้นผิวแห้ง น้ำไม่ขัง อายุการใช้งานยาวนาน
ราวคู่ขนานฝึกเดินพื้นเม็ดยาง
พื้นเม็ดยาง ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 320 ซม. หนา 1.5 ซม.
ราวคู่ ขนาดกว้าง 70 ซม. ยาว 304 ซม.
ปรับระดับสูงต่ำได้หลายระดับ
ราคา 35,000 บาท
** สามารถสั่งผลิตพิเศษ ตามขนาดที่ต้องการได้ **

” ยินดีให้คำปรึกษา และสำรวจหน้างานฟรี “

Scroll to top