ระบบกำจัดกลิ่น

ผลิตภัณฑ์ ORDOR Eliminating Coating

สารเคลือบป้องกันกลิ่นประสิทธิสูงจากประเทศญี่ปุ่น
ด้วยบรรยกาศอากาศที่วนเวียนอยู่ อาคาร บ้านเรือน หากในพื้นที่ต่างๆ นั่นอยู่ในบริเวณมืดหรือมีอากาศซื้น และ ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทไม่ดี สิ่งที่จะเกิดตามมาคือเรื่องกลิ่นอับ ไม่ว่าจะเป็นบนผนังฝ่าเพดาน กำแพง เฟอร์นิเจอร์ กลิ่นเหม็นในห้องน้ำ โถส้วม จึงทำให้เกิดอากาศที่ไม่เสียไม่ดีทำให้มีผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจ ทำให้สุขภาพเสีย ป่วยได้ในที่สุด
ORDOR Eliminating Coating สารเคลือบป้องกันกลิ่นประสิทธิสูงจากประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านการทดสอบจากห้องแล็บตามฐานสากล เพื่อทำการป้องกันกลิ่นให้หายระยะยาวหมดปัญหากลิ่น ในอาคารที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน โรงเรียน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงกลิ่นสาบของสัตว์เลี้ยง กลิ่นปัสสวะ กลิ่นติดที่อยู่ในรถ โดยการมุ่งเน้นกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุของปัญหา โดยการเคลืบกันกลิ่นแล้วก็จะเหมือนมีเกราะป้องกันเพื่อมิให้กลิ่นต่างๆ ซึมเข้าไปที่อนูเนื้อของวัสดุนั้นๆ
คุณสมบัติของสินค้า ORDOR Eliminating Coating
 ผลการกำจัดกลิ่นอยู่ได้ยาวนาน
 ไม่ทำให้เกิดกลิ่นซ้ำ ไม่มีกลิ่นหลงเหลือ
 สามาถล้างกลิ่นเหม็นออกได้เมื่อเคลือบสารกำจัดกลิ่นแล้ว
 เมื่อเคลือบสารกันกลิ่นจะมีความปลอดภัยสูง
 ต้นทุนต่ำเพราะสามารถอยู่ได้นานเมื่อเคลือบสารกันกลิ่นแล้ว
ประโยชน์จากการใช้งาน ORDOR Eliminating Coating
ภายหลังการเคลือบ
 ทำให้อากาศบริสุทธิ์ขี้น
 ไม่ทำให้ผู้อาศัยเป็นโรคจากทางเดินหายใจ
 ทำให้สภาพแวดล้อมสวยงาม
 ลดค่าใช้ระยะยาว

ประเภทผลิตภัณฑ์

S1 Cigarette smell กำจัดกลิ่นบุหรี่
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานกับกลุ่มเป้าหมายผู้ทีสูบหรี่
สภาพแวดล้อมการใช้งาน
• ในห้องส่วนตัว, คอนโมมิเนี่ยม, อพาทเม็นต์
• ห้องพักในโรงแรม
• พื้นที่พักสูบุหรี่
• ห้องอาหาร
• ภายในรถ
S2 Nursing care & Pet smell กำจัดกลิ่นงานพยาบาลและกลิ่นสัตว์เลี้ยง
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานกับกลุ่มเป้าหมาย งานพยาบาลที่ต้องให้บริการกับลูกค้าที่จะต้องสัมผัสไม่ว่า กลิ่นอุจาระและปัสสวะ กลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อ รวมถึงงานทั่วไป และ กลิ่นสัตว์เลี้ยงที่โดยธรรมชาติจะไม่กลิ่นสาบของสัตว์ ไม่ว่าสุนัข แมว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน
• สถานพยาบาล โรงพยาบาล
• สถานพักฟื้นคนชรา
• บ้านสัตว์เลี้ยง
PIPI cleaner สารเคลือบ PIPI cleaner พัฒนาขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนและกำจัดกลิ่นการทำความสะอาดห้องน้ำ สุขภัณฑืในร้านสะดวกซื้อเป็นการขจัดกลิ่นของสิ่งที่ซึมลงมาตามพื้นและพรม

” ยินดีให้คำปรึกษา และสำรวจหน้างานฟรี “

Scroll to top