ผลิตภัณฑ์ MD-COAT

คือ สารเคลืบป้องกันเชื้อราประสิทธิสูงจากประเทศญุ่น โดยผ่านการทดสอบจากห้องแลบตามฐานสากล เพื่อทำการป้องกันยับยั้งไม่ให้เชื้อเติบโตและทำอันตรายต่อผู้คนประชาชนทั่ไปส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตร่างการแข็งแรง และ ทำให้สิ่งแวดล้อม อากาศบริสุทธิ์
คุณสมบัติของสินค้า MD-COAT
√ สามารถกำจัดเชื๋อราหลายชนิด
√ ต้านจุลชีพพวกที่ทำลายแบคทีเรียได้หลากหลาย
√ ความเป็นพิษต่ำและปลอดภัยสูง
√ ใช้สำหรับกิจการททางการแทพย์และสุขาภิบาล
√ สามารถใช้ในที่มือและที่ที่มีความชื้นสูง
√ ใช้งานง่ายสะดวกสบายโดยเป็นแปรงทาสี สเปรย์มือฉีดพ่น
√ ใช้สารป้องกันเชื้อราเป็นตัวผสมกับผลิตภัณฑ์และสารเคมีเสถียร
ประโยชน์จากการใช้งาน MD-COAT ภายหลังการทา/พ่น สารเคลือบกันเชื้อรา
√ ลดจำนวนการบำรุงรักษา
√ ลดค่าใช้จ่ายผงซักฟอกและน้ำ
√ ลดการทำงาสำหรับพื้นที่สูงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
√ ช่วยปกกันไม่ให้อาคารเสียหาย เสียโฉม ด้วยเชื้อรา
√ รักษาสภาพความสวยงามอาคารสถานที่
√ หลังการเคลือบ MD-COAT คงสภาพอยู่ได้นาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
สารโปร่งใส : F-1, F-2, F-3
คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานอย่างง่ายสะสวก ด้วยการใช้ลูกกลิ้ง, แปลงทาสี หรือ สเปรย์ปืนพ่น สภาพแวดล้อมการใช้งาน
• F-1 พื้นที่ไม่สัมผัสน้ำ (เช่น ด้านในลิ้นชัก, ด้านหลังของเฟอร์นิเจอร์, ใต้พื้น เป็นต้น)
• F-2 พื้นที่สัมผัสน้ำ (เช่น ห้องน้ำ, ห้องครัว เป็นต้น)
• F-3 ลงบนพื้นวัสดุบางอย่าง (เช่น ไม้, พื้นผิวคอนกรีต เป็นต้น)
ประเภทแบบผสมสำหรับในสี FM-W
คุณสมบัติ
• ด้วยผลิตภัณฑ์สารเตลือบป้องกันเชื้อรานี้ สามารถผสมกับสารเคลือบทาผิวพื้นในนำหนัก 3% (เช่น ผสม 420 กรัม ต่อ 14 กิโลกรัม ของ ส่วนการผสม) การใช้งานทาผสมสีทั่วไป
ประเภทสเปรย์ป้องกันแบบพกพา
คุณสมบัติ
• คุณสามารถใช้งานง่ายสะดวกสบายด้วยหัวฉีดสเปรย์พกพา
• พื้นผิวที่เคลือบสารป้องกันเชื้อราแล้วมีผลต่อการยับยั้งกดไม่ให้แข็งแรงในระยะยาว (สูงสุด : เวลา 3 ปี)
• พื้นผิวที่เคลือบสารป้องกันเชื้อราไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดใดๆ, ดังนั้นพื้นผิวนี้สามารถรักษาคงความ
วิธีการใช้เคลือบป้องกันเชื้อรามี 2 แบบ วิธีการเลือกใช้เพื่อให้กับสถานที่ หรือ คนทำงาน
• ใช้งานกับเครื่องปั้มลมด้วยสเปรย์ปืนฉีดพ่น
• ใช้แปรงทาสี หรือ ลูกกลิ้งทาสี

” ยินดีให้คำปรึกษา และสำรวจหน้างานฟรี “

Scroll to top