พื้นทางเดินผู้พิการทางสายตา

พื้นทางเดินผู้พิการทางสายตา

รับบริการปูพื้นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา และผู้ที่มีความบกพร่องในการมองเห็น ด้วยแผ่นปูพื้น Braille Tiles  (ข้อมูลสินค้า) เพื่อช่วยนำทาง และแจ้งเตือนจุดที่ต้องระมัดระวัง หรือหยุดเดิน  ติดตั้งในสถานที่ เช่น ทางเดินทั้งในและนอกอาคาร ทางเท้า ทางแยกริมถนน พื้นที่เปิดขนาดใหญ่ พื้นที่สาธารณะ เช่น สนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 

Braille Tiles สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเดิมได้โดยไม่ต้องขุดเจาะ รื้อถอน หรือดัดแปลงพื้นผิว ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

Scroll to top