สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ (ALCOHOL BALL)

© Alcohol ball ผลิตจากสำลีผ้าฝ้าย 100% น้ำหนัก 0.35 g. ชุปด้วย Ethyl Alcohol (เอทิลแอลกอฮอล์ 70%) บรรจุในแผงบริสเตอร์ปราศจากเชื้อ (Sterile Package)
© สำหรับใช้สำหรับทำความสะอาด และฆ่าเชื้อบริเวณร่างกาย รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
© Alcohol ball มีปริมาณ Alcohol และความคงตัวสูง ( Stability Test) ทดสอบจากห้องแลป SGS
© และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเทศไทย
© สำลีที่นำมาผลิต เป็นสำลีผ้าฝ้าย 100% สีขาวนวล ปราศจากเชื้อ ปราศจากสิ่งสกปรก และปราศจากสารเรืองแสง
© Alcohol ball บรรจุในแผงบริสเตอร์ และมีรอยปะแยกแต่ละก้อน สามารถฉีกแยกออกจากกัน เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
© ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล ISO13485:2016 , ISO9001:2015 และมอก.182-2552
© ขนาดบรรจุ จำนวน 8 หลุมต่อแผง กล่องละ 100 แผง
© ลังละ 4 กล่อง (400 แผง หรือ 3,200 หลุม)

Scroll to top