พื้นทางเดินผู้พิการทางสายตา

รับบริการปูพื้นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา และผู้ที่มีความบกพร่องในการมองเห็น ด้วยแผ่นปูพื้น Braille Tiles เพื่อช่วยนำทาง และแจ้งเตือนจุดที่ต้องระมัดระวัง หรือหยุดเดิน  ติดตั้งในสถานที่ เช่น ทางเดินทั้งในและนอกอาคาร ทางเท้า ทางแยกริมถนน พื้นที่เปิดขนาดใหญ่ พื้นที่สาธารณะ เช่น สนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 
Braille Tiles สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเดิมได้โดยไม่ต้องขุดเจาะ รื้อถอน หรือดัดแปลงพื้นผิว ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
ข้อดีของการติดตั้งแผ่นปูพื้น Braille Tiles
1. ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องทุบ ขุดเจาะ รื้อถอนพื้นผิวทางเดินเดิม ก่อนการติดตั้ง
2. แผ่นปูสามารถยืดหยุ่น โค้งงอแนบสนิท และยึดติดพื้นทางเดิน ได้ดีเยี่ยม ไม่ลื่นไถล
3. ทนทานต่อการสึกและฉีกขาด

” ยินดีให้คำปรึกษา และสำรวจหน้างานฟรี “

แผ่นปูพื้น Braille Tiles มี 3 รูปแบบ

ขนาด 300 มม. x 300 มม. x 7 มม.
ความหนาจากด้านล่างถึวพื้นผิว 2 มม.
ความสูงจากพื้นผิวถึงปลายยอดแต่ละปุ่ม 5 มม.

ขนาดบรรจุ 20 แผ่น /กล่อง

ขนาด 300 มม. x 300 มม. x 7 มม.
ความหนาจากด้านล่างถึวพื้นผิว 2 มม.
ความสูงจากพื้นผิวถึงปลายยอดแต่ละปุ่มที่เป็นส่วนนูน 5 มม.

ขนาดบรรจุ 20 แผ่น /กล่อง

ขนาด 298 มม. x 400 มม. x 7 มม.
ความหนาจากด้านล่างถึวพื้นผิว 2 มม.
ความสูงจากพื้นผิวถึงปลายยอดแต่ละปุ่มที่เป็นส่วนนูน 5 มม.

ขนาดบรรจุ 20 แผ่น /กล่อง

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

Scroll to top