บริการออกแบบและติดตั้ง

บริการปูพื้นเม็ดยางแบบถาวร

สำหรับพื้นสนามลู่ลานกีฬา พื้นทางเดิน

บริการปูพื้นเม็ดยางแบบถอดประกอบได้

กันลื่น ลดการบาดเจ็บจากการลื่นหกล้ม

บริการปูพื้นทางเดิน

สำหรับผู้พิการทางสายตา

บริการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม

ของที่อยู่อาศัย และอาคารต่างๆ

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื่อ

ภายในอาคาร ที่พักอาศัย โรงงาน

Scroll to top