ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รุ่น Tailor Made

รับผลิตตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงานของตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
1 ผู้ใช้เดินเข้าตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
2 หัวฉีดพ่นละอองหมอกน้ำยาฆ่าเชื้อ
3 หมุนรอบตัวเพื่อให้น้ำยาสัมผัสทั่วรอบตัว (ตั้งเวลาอัตโนมัติ 3-5 วินาที)
4 เดินผ่านตู้พ่น เสร็จขั้นตอน

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ Nano S (Nano Silver 10000 ppm) พร้อม DI water เพิ่มเติมได้

Scroll to top