ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ ฐาน เศรษฐกิจ

ในนาม คุณบัณทิต นิธิอุทัย ผู้บริหารและพนักงาน ETHOS GROUP และบริษัทในเครือต้องขอขอบพระคุณ หนังสือพิมพ์ ฐาน เศรษฐกิจฉบับปีที่ 39 ฉบับที่ 3,432 วันที่ 3-5 มกราคม 2562 ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของตัวผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเราได้ลงบทความใน คอลัมน์ ในหัวข้อ เอสเอ็มอีบทความ : คุณ นิธิโรจน์ เกิดบุญภานุวัฒน์ ภาพถ่ายโดย : สิทธิศักดิ์ วงศ์ปรากฏ
Scroll to top