กรุงเทพมหานคร รับมอบลู่ลานกีฬาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(18 ธ.ค. 58) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยยางธรรมชาติ
จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
และนายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยา เขตบางพลัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ โดยให้หน่วยงานราชการต่างๆ
ร่วมมือกันในการใช้ประโยชน์วัตถุดิบยางธรรมชาติมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น สำหรับลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยยางธรรมชาติถือเป็นนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่มีคุณภาพ ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นการช่วยแก้วิกฤติปัญหายางค้างสต๊อกและราคาตกต่ำได้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดสร้างลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติที่โรงเรียนบางยี่ขันเป็นแห่งแรก ถือเป็นการนำร่องและเป็นต้นแบบให้แก่ผู้สนใจได้มาศึกษาเป็นตัวอย่าง บนพื้นที่ 989 ตารางเมตร แบ่งเป็น ลู่กรีฑา ขนาด 4 ลู่วิ่ง พื้นที่ 258 ตารางเมตร สนามกีฬาฟุตซอล พื้นที่ 595 ตารางเมตร และลานอเนกประสงค์ พื้นที่ 136 ตารางเมตร ใช้ยางธรรมชาติ 2.45 ตัน งบประมาณก่อสร้าง 1.87 ล้านบาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 58 และวันนี้ได้ส่งมอบให้กรุงเทพมหานครไว้ใช้งานต่อไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาการทางกายและจิตใจของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์มีนโยบายในการแปรรูปยางพาราให้เป็นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ และมอบให้โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมเพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ มุ่งหวังว่าการสนับสนุนการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และการทำงานของกรุงเทพมหานครจะสามารถเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้ เพื่อให้การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเกิดประโยชน์ ต่อประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

Scroll to top