ในนาม คุณบัณทิต นิธิอุทัย ผู้บริหารและพนักงาน ETHOS GROUP ต้องขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ ฐาน เศรษฐกิจ

งาน Thailand Friendly Design Expo 2016 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล

Thailand Friendly Design Expo 2018 มูลนิธิมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

พบปะพูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมพื้นเพื่อความปลอดภัย กับหน่วยงานรัฐ ณ. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ให้ทางบริษัทฯได้นำเสนอการนำผลิตภัณฑ์ ยางพารา

กรุงเทพมหานคร รับมอบลู่ลานกีฬาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำยางธรรมชาติมาใช้ในการผลิต

งาน Thailand Friendly Design Expo 2017 วันที่ 3-4 ธันวาคมนี้ ที่ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Scroll to top